Smart Panel – komunikacja w rozdzielnicach niskiego napięcia
https://sep.clickmeeting.com/smartpanel
Selektywność i kaskadowość - koordynacja zabezpieczeń niskiego napięcia
https://sep.clickmeeting.com/koordynacja